Λιθίαση Ουροποιητικού

Η λιθίαση ουροποιητικού αποτελεί την τρίτη συχνότερη πάθηση του ουροποιητικού μετά τις λοιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη αδένα. Η εμφάνιση της νόσου είναι συχνότερη στους άνδρες από τις γυναίκες σε μία αναλογία 3:1 περίπου με αύξηση της επίπτωσης στην 3η και 4η δεκαετία της ζωής.

Τι είναι λιθίαση ουροποιητικού;

 • Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος.
 • Λιθίαση νεφρού
 • Ουρητήρων
 • Ουροδόχου κύστεως
 • Ουρήθρας

Είδη Ουρόλιθων

 • Οξαλικού ασβεστίου 30-35%
 • Μικτοί φωσφορικοί και οξαλικοί 35-40%
 • Εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου (φλεγμονώδης) 10-15%
 • Ουρικού οξέως 8-10%
 • Κυστίνης 3-4%

Παράγοντες δημιουργίας λίθων

 • Πολύ πυκνά (συμπυκνωμένα) ούρα.
 • Ούρα με υπερκεκορεσμένα διαλύματα αλάτων και υψηλού ειδικού βάρους λόγω:
  • Διαφόρων παθολογικών αιτιών
  • Αφυδάτωση
 • Λίμναση των ούρων σε κάποιο σημείο του αποχετευτικού συστήματος με αποτέλεσμα καθίζησης των αλάτων των ούρων και τη δημιουργία λίθων.
 • Μόλυνση των ούρων-μικρόβια τα οποία διασπούν την ουρία και δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες καθιζήσεως και σχηματισμού λίθων όπως εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου.
 • Ενδωγενείς (γονιδιακοί) παράγοντες. Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι διαφόρων μεταβολικών διαταραχών που προάγουν τη λιθογένεση.

Διάγνωση της λιθίασης

 • Κλινική εξέταση και απεικονιστικός έλεγχος
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος
 • C/T αξονική άνω-κάτω κοιλιάς με χορήγηση σκιαγραφικού
 • Ενδοφλέβια πυελογραφία
 • Α/α NOK

Αντιμετώπιση της λιθίασης

 • Παρακολούθηση
 • E.S.W.L.(εξωσωματική λιθοτριψία)
 • PNL (Διαδερμική λιθοτριψία)
 • ULPS (Ουρητηρολιθοτριψία)
 • Χειρουργική